pdfFactory 8.21

pdfFactory 8.21

FinePrint Software – 11,7MB – Shareware
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
pdfFactory cung cấp một cách tiếp cận duy nhất để tạo PDF đó là đơn giản, hiệu quả hơn và ít tốn kém.
Nó cho phép in ra giấy hoặc PDF mà không cần in hai lần. Acrobat là không cần thiết cho in ấn.
pdfFactory kết hợp nhiều tài liệu vào một PDF duy nhất, cho phép xem trước nhanh chóng và chính xác, mã hóa và kiểm soát truy cập, nhúng phông chữ, chèn trang và xóa, tự động lưu và nhiều hơn nữa.

Tổng quan

pdfFactory là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi FinePrint Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của pdfFactory là 8.21, phát hành vào ngày 29/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.21, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

pdfFactory đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,7MB.

Người sử dụng của pdfFactory đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho pdfFactory!

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có pdfFactory cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
FinePrint Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản